Wymagania dotyczące Marży - Co to jest Marża?

Wszystkie kontrakty walutowe są przedmiotem obrotu z marżą.Oznacza to, że traderzy muszą zainwestować tylko niewielki procent wartości kontraktu, którym handlują. Rezultatem tego jest niesamowita dźwignia, zapewniająca traderom środki do powiększenia potencjalnych zysków handlowych o wiele bardziej niż gdyby musieli zainwestować całą wartość nominalną kontraktu.

Marża musi być wniesiona przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji. Zaleca się również zdeponowanie dodatkowych środków w celu pokrycia wszelkich wymagań dotyczących marży, w przypadku gdyby pozycja nie przyniosła oczekiwanych wyników.

Jeśli rynki poruszają się w kierunku przeciwnym do transakcji, marża pokrywa stratę do momentu jej realizacji. Jeśli rynki zmieniają się na korzyść transakcji, depozyt zabezpieczający pozostaje na rachunku. Jeśli rynki poruszają się przeciw handlowi, a następnie wracają do zyskowności, marża jest zwracana.

Marża minimalizuje ryzyko zarówno dla tradera, jak i brokera, ograniczając ekspozycję brokera oraz kwotę, którą trader może stracić w danej transakcji. Jest to bufor bezpieczeństwa który zapewnia, że wszyscy uczestnicy rynku mogą wywiązać się swoje zobowiązania handlowe.

Minimalne wymagania dotyczące Marży Evotrade

Traderzy muszą utrzymywać minimalne wymagania dotyczące marży przez cały czas.
Evotrade oferuje dźwignię do 1:30. Przekłada się to na wymagania dotyczące marży w wysokości do 3,33%.

Margin Calls - Wycena według wartości rynkowej

Wszystkie transakcje na rynku Forex są "wyceniane według wartości rynkowej". Oznacza to, że pozycje są monitorowane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić, że marża pokrywa straty oraz że pozycje zysku są łatwe do zidentyfikowania.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie kapitał własny tradera jest równy lub spada poniżej 50% marży wykorzystywanej dla danego tradera, Evotrade zlikwiduje dowolną część lub wszystkie Otwarte Pozycje na Rachunku Tradera. Dlatego też jest to kluczowe, aby zawsze utrzymywać odpowiednią marże i unikać otrzymywania wezwań do uzupełnienia depozytu.

Likwidacja pozycji jest przeprowadzana w oparciu o najlepsze starania, przy czym najlepsze wykonanie zawsze jest priorytetem. Podobnie, Evotrade będzie próbować skontaktować się z inwestorem za pomocą Powiadomienia o Kapitale, jeśli jego kapitał w dowolnym momencie jest równy lub spadnie poniżej 100% od Używanej marży.

Rozszerzone Spready

Będą pewne sytuacje, kiedy spread Bid-Ask poszerzy się ponad średnią normą rynkową. Jest to zazwyczaj wynikiem braku płynności na rynku, na przykład podczas otwarcia rynku lub podczas rollover o 22:00 GMT. Na przykład, spread może się poszerzyć w odpowiedzi na niepewność co do kierunku rynku lub zwiększonej zmienności rynku.

Rollover jest zazwyczaj spokojnym okresem na rynku od zamknięcia dnia roboczego w Nowym Jorku. dzień roboczy w Nowym Jorku został zamknięty, a do rozpoczęcia dnia w Tokio pozostało jeszcze kilka godzin. rozpoczyna się w Tokio. Prosimy być świadomym tych wzorców i brać je pod uwagę, szczególnie w odniesieniu do poziomu marży i stop-out podczas handlu z otwartymi zleceniami lub składaniem nowych transakcji.

Może się to również zdarzyć podczas wydarzeń informacyjnych, a spready mogą znacznie poszerzyć się w celu skompensowania ogromnej zmienności na rynku. Rozszerzone spready mogą trwać tylko kilka sekund lub nawet kilka minut. Evotrade zaleca traderom zachowanie szczególnej ostrożności Rozszerzone spready mogą trwać tylko kilka sekund lub nawet kilka minut. Evotrade zaleca inwestorom zachowanie szczególnej ostrożności podczas handlu wokół wydarzeń informacyjnych i zawsze być świadomym swojego konta kapitału, dostępnej marży i ekspozycji rynkowej, ponieważ rozszerzone spready mogą negatywnie wpłynąć na wszystkie pozycje na rachunku, w tym pozycje zabezpieczone.

Wymagany depozyt zabezpieczający - przykład

Poniżej przedstawiamy przykład realnej marży i margin call.

Wymagana marża zależy od dźwigni finansowej instrumentu - 1:20 lub 1:30; oraz od wartości pozycji w USD. Na przykład, wartość USD dla 10.000 EUR/USD ("Mini-Lot" lub 0.1 Lots) kupionej po cenie 1.1000 wyniesie:

  1. 10,000 X 1.1000 = 11,000 USD. Przy wymaganej marże w wysokości 3,33%. (dźwignia 1:30), otwarcie pozycji będzie kosztować 366 USD..

  2. Jeśli EUR umocni się z 1,10 do 1,11 w stosunku do USD, hipotetyczny zysk wyniesie: 10.000 X 1,1100 = 11.100 USD odjąć 10.000 X 1,1000 = 11.000 USD, co równa się 100 USD.

  3. Jeśli EUR osłabi się z 1,10 do 1,09 w stosunku do USD, to hipotetyczna strata wyniesie: 10.000 X 1.1000 = 11.000 mniej USD odjąć 10.000 X 1.0900 = 10.900 USD, co równa się 100 USD.

Aby utrzymać otwartą stratną pozycję, traderzy muszą posiadać na swoim koncie wystarczające środki na pokrycie zidentyfikowanej straty rynkowej.

W powyższym przykładzie przy wymaganej marże 5.0% (dźwignia 1:20), koszt otwarcia pozycji wynosi 550 USD (10,000 X 1.1000 = 11,000 USD X 5% = 550 USD).

Lot standardowy
(jednostki 100,000) 1.0 Lot
Mini Lot
(jednostki 10,000) 0.1 Lots
Micro Lot
(jednostki 1,000) 0.01 Lots
* Powyższe ilustracje są jedynie fikcyjnymi przykładami i nie powinny być w żaden sposób interpretowane jako porady inwestycyjne.

Marża - Zastrzeżenie

Wymagania dotyczące marży mogą zmieniać się od czasu do czasu. Aby zapobiec zamieszaniu, Evotrade zawsze dokłada wszelkich starań, aby poinformować handlowców o wszelkich przewidywanych zmianach wymagań dotyczących marży za pośrednictwem emailu lub telefonu.

Zabezpieczona Marża

Kalkuluj zabezpieczoną marże na większej nodze" włącza tryb kalkulacji marży przy użyciu większej pozycji. Na przykład, jeśli są dwie pozycje zabezpieczające o jednym symbolu, ale o różnych wolumenach - sprzedaj 1 lot standardowy EUR/USD po cenie 1.1268 i kup 2 Standartowych Loty EUR/USD po 1.1260. Całkowita marża będzie równa większej pozycji (2 Standard Lots EURUSD po 1.1260).

Na przykład, dźwignia 1:30.
2 Loty Standartowych x 1.1260 / 30 = €7,506.7
Jeśli Twoje konto jest prowadzone w USD lub GBP, wówczas jest to Margin Base Currency, w tym przypadku €7.506.7, wymaga przewalutowania z EUR na GBP lub USD.