INFORMACJE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY I PROWIZJE OGÓLNE

Po zakończeniu handlu, zawsze możesz wypłacić zarobione środki w wygodny sposób. Nasz dział finansowy szybko przetwarza wszystkie wnioski i wysyła środki na podane przez Ciebie dane bankowe. W celu zapoznania się z warunkami i zasadami wypłaty i zaksięgowania środków, zalecamy zapoznać się z poniższymi materiałami.

Dokumenty wymagane do wypłaty środków

W celu spełnienia przepisów prawa oraz odpowiednich regulacji finansowych, użytkownik będzie musiał przekazać brokerowi wymienione poniżej dane:

1
  • Kopia paszportu lub innego dokumentu, który może potwierdzić twoją tożsamość.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Podobnym dokumentem może być aktualny rachunek za opłatę mediów.
  • W przypadku zasilenia konta za pomocą karty bankowej należy przesłać fotokopię obu stron karty na nasz adres e-mail (można ukryć 12 cyfr i CVV). Pomoc w sprawie dokumentów można zawsze uzyskać w biurze obsługi klienta.

Informacje ogólne

Metody wpłat/wypłat
Opłaty
Karta kredytowa
3,5%
Przelew bankowy
25USD / 25EUR

Minimalna kwota wypłaty wynosi $10. Minimalna kwota wypłaty za pomocą przelewu bankowego wynosi 250*USD\EUR (*prowizja jest naliczana od pierwszej wypłaty).

Minimalna kwota wypłaty w kryptowalutach wynosi 50 * USD / EUR (prowizja jest naliczana od pierwszej wypłaty).

PROWIZJA ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

Prowizje mogą być pobierane od Użytkownika w związku z faktem, że Platforma Handlowa jest stale udostępniana Użytkownikowi do handlu, niezależnie od faktycznego wykorzystania. Jeśli na koncie handlowym nie ma żadnych transakcji (wpłat, wypłat lub aktywności handlowej) przez okres co najmniej dwóch (2) miesięcy lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo do naliczania miesięcznej opłaty za brak aktywności na koncie handlowym, w zamian za zapewnienie ciągłej dostępności konta handlowego.

Użytkownik zgadza się, że jest zobowiązany do pokrycia stosownej opłaty, o której jest informowany od czasu do czasu, i że możemy odliczyć tę opłatę od wszelkich środków przechowywanych przez nas w imieniu użytkownika. Miesięczna opłata za brak aktywności będzie wzrastać wraz ze wzrostem całkowitego okresu braku aktywności. Dokładna tabela opłat zostanie obliczona w zależności od denominacji waluty na Rachunku Handlowym Klienta i jest określona w następujący sposób lub zmieniona przez Firmę od czasu do czasu i podana do wiadomości Klienta:

Okres nieaktywności
Miesięczna Opłata za Prowadzenie Rachunku Handlowego
0 do 2 miesięcy
25 USD, EUR,GBP
2 do 3 miesięcy
50 USD, EUR,GBP
3 do 6 miesięcy
80 USD, EUR,GBP
Ponad 6 miesięcy
100 USD, EUR,GBP

PROWIZJA ZA BRAK AKTYWNOŚCI

Prowizje za brak aktywności. Jeśli Handlowe Konto jest nieaktywne od dwóch do trzech miesięcy lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo do naliczenia miesięcznej prowizji za utrzymanie konta. Miesięczna opłata za utrzymanie konta będzie wzrastać wraz ze wzrostem całkowitego okresu nieaktywności. Dokładna tabela opłat zostanie obliczona w zależności od denominacji waluty na Koncie Handlowym i jest określona w następujący sposób lub zmieniona przez Firmę i podana do wiadomości Klienta.

ANULOWANIE KONTA

W przypadku, gdy saldo wynosi mniej niż 5 USD, EUR, GBP lub RUB i trader (klient) nie wykazuje żadnej aktywności w ciągu 1 miesiąca - saldo zostanie obniżone do zera.

* Prosimy zwrócić uwagę - inwestorzy, którzy dokonali depozytu i zażądali wypłaty z wolumenem obrotów $0 - zostanie obciążony prowizją w wysokości 5% za transakcję.

** Podczas przetwarzania wypłaty Twojego zysku, wyrażasz zgodę na publiczne wykorzystanie Twojego imienia, pierwszej litery nazwiska, kwoty zysku, Kraju i referencji na stronie "Trader Profits" i innych materiałach promocyjnych.

*** Możesz zmienić komentarz do referencji kontaktując się z Twoim Account Managerem.

PROWIZJE OD DEPOZYTÓW

Opłaty te nie są pobierane